Mențiuni legale

TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ULUI WEB

Mai jos sunt termenii și condițiile („Termenii și condițiile”) pentru utilizarea și navigarea pe site-urile web ale Alfasigma S.p.A., cu sediul social în Via Ragazzi del ’99 n. 5 – 40133 Bologna, Italia, Capital social 10.000.000,00 EUR; Cod fiscal, Cod TVA și Registrul Comerțului Bologna nr. 03432221202 – PEC [email protected], o companie organizată în conformitate cu legea italiană („Alfasigma”).

Prin continuarea utilizării sau navigării pe acest site web („Site-ul”), vizitatorul/utilizatorul (denumit „Utilizator” sau „dvs.” ori „al dvs.”) convine să fie ținut de următorii Termeni și Condiții și să respecte legile și reglementările actuale aplicabile.

Site-ul și conținutul acestuia sunt guvernate de legea italiană. Orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Site-ul, cu conținutul acestuia și cu Termenii și Condițiile vor fi supuse competenței exclusive a instanțelor din Bologna.

Alfasigma își rezervă dreptul de a lua măsuri corective, fără o notificare prealabilă, în cazul în care constată că acești Termeni și Condiții au fost încălcați. Măsurile corective includ încetarea accesului Utilizatorului la Site și la serviciile acestuia și eliminarea oricărui material pe care Utilizatorul l-ar fi putut încărca pe Site, fără nicio răspundere din partea Alfasigma.

 

DOMENIUL DE APLICARE

Site-ul este deținut și/sau controlat de Alfasigma.

Alfasigma este o companie care activează în domeniul dezvoltării, producției, distribuției și promovării produselor farmaceutice eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală, precum și a suplimentelor alimentare, a dispozitivelor medicale și a produselor de igienă personală („Produsele”), realizate în conformitate cu cele mai înalte standarde naționale și internaționale.

Deși Site-ul poate fi accesat din alte părți ale lumii, acesta a fost conceput pentru Italia și, prin urmare, este supus legii italiene. Toate informațiile de orice natură conținute pe Site, inclusiv informațiile legate de Produse, se aplică numai pentru Italia.

Informațiile conținute pe Site nu reprezintă o solicitare de cumpărare, furnizare sau comercializare a Produselor sau serviciilor.

Site-ul conține, de asemenea, informații legate de ariile terapeutice pentru care au fost concepute Produsele Alfasigma și în care Alfasigma desfășoară activități de cercetare. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi medicale. Prin urmare, pentru diagnostic și tratament adecvat, sunteți invitat să vă consultați doar cu medicul dumneavoastră. Informațiile strict legate de medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală sunt conținute în zone speciale ale Site-ului, cu acces limitat la profesioniști din domeniul sănătății, în conformitate cu Decretul legislativ 219/2006 din Italia.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Site-ul a fost conceput și creat pentru a utiliza o comunicare simplă și ușor de înțeles și include conținut de natură generală.

Site-ul nu reprezintă și nu poate fi utilizat ca un canal oficial de comunicare între Alfasigma și Utilizator. Dacă intenționați să stabiliți un contact cu Alfasigma, trebuie să utilizați canalele specifice indicate.

Textul, informațiile și alte date publicate pe Site și în Linkuri (așa cum sunt definite mai jos) au doar scop informativ și nu au caracter oficial.

Alfasigma a elaborat informațiile furnizate pe acest Site pe baza informațiilor deținute la momentul actual și în conformitate cu standarde ridicate de diligență profesională și depune toate eforturile pentru a menține informațiile actualizate, inclusiv prin selectarea exactă și examinarea atentă a surselor informațiilor.

Cu toate acestea, având în vedere viteza cu care evoluează și se schimbă știrile pe Internet, Alfasigma declină orice responsabilitate pentru actualizarea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor conținute pe Site și nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale erori sau omisiuni de orice natură și pentru orice tip de daune directe, indirecte sau secundare care rezultă din citirea sau utilizarea informațiilor publicate sau din orice tip de conținut găsit pe Site sau din accesarea sau utilizarea materialului conținut în Linkuri.

Alfasigma nu va fi în niciun fel responsabilă pentru modificările aduse Site-ului sau dacă Site-ul devine indisponibil temporar sau permanent.

Mai mult, Alfasigma își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul Site-ului și acești Termeni și Condiții, fără o notificare prealabilă. Sunteți ținut/ă de orice modificare a Termenilor și Condițiilor și, prin urmare, sunteți invitat/ă să vizitați periodic această pagină pentru a revizui termenii actuali.

Alfasigma nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune cauzate de conectarea la Site-ul său, inclusiv în prezența virușilor informatici sau a altor cauze, și își rezervă dreptul de a lua măsuri legale, prin canalele corespunzătoare, împotriva oricărei activități care vizează deteriorarea sau limitarea utilizării Site-ului.

 

INFORMAȚII NOMINATIVE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

Dacă este cazul, orice date și informații introduse pe site-ul web, opiniile exprimate în zonele de discuții și toate celelalte acțiuni care implică interacțiunea cu alți Utilizatori sau cu Site-ul în sine sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Consultați subsolul acestui Site pentru Politica de confidențialitate completă și Politica privind cookie-urile.

Alfasigma declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea Site-ului și a oricărui Link din acesta care depășesc scopurile de informare generală. Pentru coroborare sau studii analitice privind datele conținute, consultați publicațiile oficiale.

Alfasigma declină orice responsabilitate pentru orice daune directe sau secundare cauzate unor terți și care rezultă din posibile erori sau inexactități sau neactualizarea informațiilor.

Trimiterea de mesaje defăimătoare, obscene sau calomniatoare sau orice alte astfel de mesaje care pot încălca legile aplicabile este interzisă. Alfasigma va colabora cu autoritățile, respectând cu promptitudine dispozițiile menite să identifice orice persoană care săvârșește acțiuni ilegale în trimiterea materialului pe Site.

 

DREPTURI DE AUTOR

Site-ul și conținutul acestuia (inclusiv, fără limitare, mărci comerciale, sigle, denumiri de companii, informații, prognoze, date, imagini, fonturi, grafice, note, opinii și analize), cu excepția cazului în care se indică în mod contrar, sunt proprietatea sau sunt controlate de Alfasigma și/sau de companiile din cadrul grupului Alfasigma.

Drepturile legate de utilizarea Site-ului și a conținutului acestuia sunt rezervate Alfasigma și sunt protejate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv legea drepturilor de autor pentru lucrări originale aparținând autorilor, mărci comerciale și brevete.

Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze în mod comercial conținutul care aparține Alfasigma și terților menționați pe Site, nici în legătură cu mărcile comerciale, brevetele, tehnologiile, produsele și procesele și nici în legătură cu orice alt drept de proprietate intelectuală și industrială.

Utilizatorul convine să exonereze Alfasigma de răspundere împotriva oricăror pretenții, daune, răspunderi, proceduri legale și orice altă consecință dăunătoare care rezultă din încălcarea drepturilor terților, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de brevet, drepturile de proprietate intelectuală și industrială, precum și drepturile de protecție împotriva concurenței neloiale și calomnie, de care este responsabil Utilizatorul în timp ce navighează pe Site și folosește conținutul.

Denumirea Alfasigma nu poate fi utilizată de terți în niciun scop fără acordul prealabil scris al Alfasigma. Fără acordul prealabil scris al Alfasigma, orice utilizare a denumirii pentru promovare sau publicitate este interzisă, chiar dacă terțul are o colaborare continuă de orice fel cu Alfasigma, inclusiv utilizarea denumirii ca link către site-ul web al altei companii.

Descărcarea, vizualizarea și tipărirea informațiilor de pe Site este permisă numai pentru uz personal. Nicio utilizare a conținutului acestui Site în alte scopuri decât cele personale sau comerciale nu este permisă fără acordul scris al Alfasigma. În toate celelalte cazuri, reproducerea integrală sau parțială în formă analogică sau digitală este interzisă fără acordul scris al autorului și editorului.

Următoarele sunt permise cu acordul prealabil scris al Alfasigma: citarea de pe site-ul web pentru comentarii, studiu sau revizuire, atâta timp cât autorul textului este menționat și sursa este clar specificată și contextualizată, inclusiv adresa URL a paginii de pornire.

În plus, următoarea referință trebuie să apară pe toate replicările parțiale sau totale ale conținutului Site-ului: „Copyright © 2017 Alfasigma S.p.A. Toate drepturile rezervate”.

 

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri operate de terți („Linkuri”) și considerate a fi de interes pentru Utilizator. Prin utilizarea Linkurilor, alegeți în mod voluntar, fără constrângere, să părăsiți site-ul web al Alfasigma. Este posibil ca informațiile conținute pe site-urile la care oferă link să nu fie conforme cu prevederile legislației italiene și, în special, cu cele din Decretul legislativ 219/2006 din Italia privind publicitatea medicamentelor de uz uman și sunt pe deplin independente și nu se află sub controlul Alfasigma, care nu își asumă nicio răspundere cu privire la orice pretenție în legătură cu acestea. Linkurile sunt permise numai către pagina principală, iar Alfasigma nu susține și nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor la care oferă link.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree